confetti

Huisregels

1. De stempelkaart of e-ticket is je enige echte toegangsbewijs.

2. Aanwijzingen van organisatie en/of beveiligingspersoneel dienen te allen tijde door bezoekers te worden opgevolgd.

3. Indien de organisatie het vanwege veiligheidsredenen noodzakelijk acht, worden bezoekers aan een privaatrechtelijke oppervlakkige veiligheidsfouillering en visitatie onderworpen. Bezoekers die daar niet mee instemmen, wordt de toegang tot het evenemententerrein ontzegt.

4. Als er bij de ingangscontrole niet toegestane voorwerpen worden aangetroffen, is de bezoeker zelf verantwoordelijk voor het weggooien of opslaan van de voorwerpen buiten het evenemententerrein. Er is geen inbewaringname aanwezig.

5. Iedere bezoeker is verplicht zich bij de ingang, of gedurende het evenement, te kunnen legitimeren. Indien de bezoeker zich niet kan legitimeren, is de organisatie bevoegd de bezoeker te weigeren en/of te verwijderen van het evenemententerrein.

6. Indien door de bezoeker strafbare feiten worden gepleegd, draagt hetbeveiligingspersoneel betreffende persoon over aan de politie.

7. De organisatie behoudt zich te allen tijde het recht om een bezoeker te verwijderen van het evenemententerrein, mocht het gedrag van de bezoeker hiertoe aanleiding geven.

8. Gewelddadig gedrag, discriminatie en ongewenste intimiteiten in welke vorm dan ook wordt niet getolereerd.

9. Het is verboden om alcoholhoudende dranken te nuttigen voor iedereen onder de 18 jaar. Ook het kopen en doorgeven aan iemand onder de 18 jaar is verboden. Hier wordt streng op toegezien.

10. Het nuttigen, verbruiken, verhandelen en/of in het in bezit hebben van enigerlei verdovende middelen is ten strengste verboden, dit geldt ook voor lachgas. Alle soft- en harddrugs worden in beslag genomen. Bij waarneming hiervan wordt de politie ingeschakeld.

11. Het is verboden zaken mee te nemen als: grote rugzakken (groter dan 45cm), eten, alcoholhoudende dranken, frisdrank, drugs, flessen, blikjes, glaswerk, (namaak)wapens, vuurwerk, karren, geluidsapparatuur en overige gevaarlijke voorwerpen. Bij twijfelgevallen beslist de leidinggevende van de beveiliging bij de toegangscontrole.

12. Crowdsurfen is verboden en hier wordt streng op gehandhaafd.

13. Het is verboden de nooduitgangen onnodig te openen of te blokkeren.

14. (Huis)dieren zijn niet toegestaan op het evenemententerrein.

15. Het is niet toegestaan om, zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de organisatie, flyers of andere promotionele artikelen op en rondom de carnavalsevenementen uit te delen. Daarnaast is geen enkele vorm van handel toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de organisatie.

16. Tijdens het evenement kunnen opnames gemaakt worden, alle bezoekers geven door betreden van het evenement stilzwijgend toestemming aan de organisatie om video- en fotobeelden te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te exploiteren.

17. Op het evenemententerrein wordt toezicht gehouden door middel van camera’s. De camera’s hebben uitsluitend functie om de veiligheid van het publiek te waarborgen. Bezoekers gaan bij betreding van het evenemententerrein stilzwijgend akkoord met het cameratoezicht.

18. Het betreden van het evenemententerrein is geheel voor eigen risico van de bezoeker. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, materiële of immateriële schade.​

19. Voetbalshirts (m.u.v. nationale teams) en overige clubkleuren (motorclubs, etc.) zijn niet op het evenemententerrein toegestaan. Tevens is kledij van publieke hulpdiensten (politie, ambulance, brandweer en beveiliging) of vergelijkbaar, niet toegestaan. Bij twijfelgevallen beslist de leidinggevende van de beveiliging bij de toegangscontrole.

20. Het is niet toegestaan stoeltjes, paraplu’s fietsen, brommers, motoren, auto’s of andere voorwerpen die een obstakel kunnen vormen mee te nemen op het evenemententerrein. Bij twijfelgevallen beslist de leidinggevende van de beveiliging bij de toegangscontrole. 

21. Eventuele schade die door de organisatie wordt geleden zal op de veroorzaker worden verhaald.

22. In omstandigheden waarbij dit reglement geen uitsluitsel biedt, is het oordeel van de organisatie leidend.

39ste
KUUKSE ELFKROEGETOCHT
CARNAVALSDINSDAG
4 MAART 2025