HUISREGELS

1. De stempelkaart of e-ticket is je enige echte toegangsbewijs.

2. Aanwijzingen van organisatie en/of beveiligingspersoneel dienen te allen tijde door
bezoekers te worden opgevolgd.

3. Indien de organisatie het vanwege veiligheidsredenen noodzakelijk acht, worden
bezoekers aan een privaatrechtelijke oppervlakkige veiligheidsfouillering en visitatie
onderworpen. Bezoekers die daar niet mee instemmen, wordt de toegang tot het
evenemententerrein ontzegt.

4. Als er bij de ingangscontrole niet toegestane voorwerpen worden aangetroffen, is de
bezoeker zelf verantwoordelijk voor het weggooien of opslaan van de voorwerpen
buiten het evenemententerrein. Er is geen inbewaringname aanwezig.

5. Iedere bezoeker is verplicht zich bij de ingang, of gedurende het evenement, te kunnen
legitimeren. Indien de bezoeker zich niet kan legitimeren, is de organisatie bevoegd de
bezoeker te weigeren en/of te verwijderen van het evenemententerrein.

6. Indien door de bezoeker strafbare feiten worden gepleegd, draagt het
beveiligingspersoneel betreffende persoon over aan de politie.

7. De organisatie behoudt zich te allen tijde het recht om een bezoeker te verwijderen van
het evenemententerrein, mocht het gedrag van de bezoeker hiertoe aanleiding geven.

8. Gewelddadig gedrag, discriminatie en ongewenste intimiteiten in welke vorm dan ook
wordt niet getolereerd.

9. Het is verboden om alcoholhoudende dranken te nuttigen voor iedereen onder de 18
jaar. Ook het kopen en doorgeven aan iemand onder de 18 jaar is verboden. Hier wordt
streng op toegezien.

10. Het nuttigen, verbruiken, verhandelen en/of in het in bezit hebben van enigerlei
verdovende middelen is ten strengste verboden, dit geldt ook voor lachgas. Alle soft- en
harddrugs worden in beslag genomen. Bij waarneming hiervan wordt de politie
ingeschakeld.

11. Het is verboden zaken mee te nemen als: grote rugzakken (groter dan 45cm), eten,
alcoholhoudende dranken, frisdrank, drugs, flessen, blikjes, glaswerk, (namaak)wapens,
vuurwerk, karren, geluidsapparatuur en overige gevaarlijke voorwerpen. Bij
twijfelgevallen beslist de leidinggevende van de beveiliging bij de toegangscontrole.

12. Crowdsurfen is verboden en hier wordt streng op gehandhaafd.

13. Het is verboden de nooduitgangen onnodig te openen of te blokkeren.

14. (Huis)dieren zijn niet toegestaan op het evenemententerrein.

15. Het is niet toegestaan om, zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de
organisatie, flyers of andere promotionele artikelen op en rondom de
carnavalsevenementen uit te delen. Daarnaast is geen enkele vorm van handel
toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de organisatie.

16. Tijdens het evenement kunnen opnames gemaakt worden, alle bezoekers geven door
betreden van het evenement stilzwijgend toestemming aan de organisatie om video- en
fotobeelden te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te exploiteren.

17. Op het evenemententerrein wordt toezicht gehouden doormiddel van camera’s. De
camera’s hebben uitsluitend functie om de veiligheid van het publiek te waarborgen.
Bezoekers gaan bij betreding van het evenemententerrein stilzwijgend akkoord met het
cameratoezicht.

18. Het betreden van het evenemententerrein is geheel voor eigen risico van de bezoeker.
De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, materiële of
immateriële schade.​

19. Voetbalshirts (m.u.v. nationale teams) en overige clubkleuren (motorclubs, etc.) zijn niet
op het evenemententerrein toegestaan. Tevens is kledij van publieke hulpdiensten
(politie, ambulance, brandweer en beveiliging) of vergelijkbaar niet toegestaan. Bij
twijfelgevallen beslist de leidinggevende van de beveiliging bij de toegangscontrole.

20. Het is niet toegestaan stoeltjes, paraplu’s fietsen, brommers, motoren, auto’s of andere
voorwerpen die een obstakel kunnen vormen mee te nemen op het
evenemententerrein. Bij twijfelgevallen beslist de leidinggevende van de beveiliging bij
de toegangscontrole.

21. Eventuele schade die door de organisatie wordt geleden zal op de veroorzaker
worden verhaald.

22. In omstandigheden waarbij dit reglement geen uitsluitsel biedt, is het oordeel van de
organisatie leidend.

Tot slot: glimlachen van oor tot oor is te allen tijden verplicht!

MUUR VAN TOEBES

Onze eigen hall of fame.

TICKETS KOPEN?

Scoor hier je e-ticket, welke je omruilt voor een stempelkaart bij de ingang.

NIEUW!

KOOP HIER JE MERCHANDISE

Bekijk shop

BECOME A VIP TONIGHT

exclusive vip lounge

Join The Club